kėbulo lyginimas

Kėbulo lyginimas – Siūlome pilną paslaugų paketą tik kokybiškas kėbulo remontas

Reikia pabrėžti, kad ne visuomet yra galimas automobilio kėbulo lyginimas ir geometrijos atkūrimas. Ir tai susiję ne vien su ekonomiškumu. Saugumas turi būti svarbiausias faktorius, nulemiantis remonto galimumą. Gaila, tačiau šis faktorius neretai yra ignoruojamas, kritiško stovio automobiliai visgi yra remontuojami. Profesionalus remontas turi būti atliekamas specializuotose įmonėse, kur griežtai laikomasi būtinų reikalavimų. Remontui turi būti naudojami progresyvūs metodai ir technologijos, naujausia moderni įranga, sertifikuotos medžiagos, darbus privalo atlikti tik aukštos kvalifikacijos specialistai.

Kėbulo defektų, gedimų, pažeidimų nustatymo būdai ir priemonės

Tarp visų gedimų, kurie gali atsirasti automobilio eksploatacijos metu, patys rimčiausi yra tie, kurie gresia važiavimo saugumui, susiję su atskirų detalių suirimu, korozija, kinematinių ryšių sutrikimu dėl padidinto išdilimo ar išorinio pažeidimo.

Gedimu suprantama techninio įrenginio normalaus veikimo sutrikimas, atsirandantis dėl fizinių ir cheminių procesų arba aplinkos poveikio, pakitus viso įrenginio ar jo dalių parametrams, kai jie neatitinka reikalavimų. Dėl gedimo įrenginys iš dalies ar visai netenka darbingumo.

Pagal kilmę bei kitus požymius gedimai skirstomi į:

– konstrukcinius (dėl projektavimo klaidų);

– gamybinius (dėl technologinio proceso ar taisymo klaidų);

– eksploatacinius (dėl naudojimo taisyklių nesilaikymo);

– dėvėjimosi (senėjimo, dilimo, nuovargio);

– resursinius;

– nepriklausomuosius (su kitais gedimais nesusiję);

– priklausomuosius (juos sukelia kiti gedimai);

– akivaizdžius;

– slaptuosius (randami ardant);

– visiškus;

– dalinius;

– pataisomuosius;

– nepataisomuosius.

Pavojingiausi, dažniausiai nebepataisomi gedimai pasireiškia pagrindinių konstrukcinių elementų suirimu. Suirimas būna staigus (sutrupėjimas) ir nuovarginis (nuo ilgų statinių apkrovų) bei avarinis sužalojimas. Kaip rodo praktika, konstrukcijų stiprumas būna žymiai mažesnis nei medžiagų, iš kurių padaryta konstrukcija, stiprumas. To priežastys – mastelinis faktorius, liekamieji įtempiai, įtempių koncentracijos taškai, paviršių nevienodumas, medžiagų savybių kitimas eksploatacijoje ir t.t.

Remonto procesu suprantama visuma žmonių veiksmų ir gamybos (remonto) priemonių, būtinų gaminių remontui. Šio proceso rezultate remontuojamam gaminiui sugrąžinamas buvęs prarastas darbingumas, t. y. gaminiui grąžinamas sugebėjimas vykdyti jam skirtas funkcijas.

Tam, kad atstatyti automobilį, patyrusį ženklius sužalojimus, turi būti panaudojama speciali įranga. Paprastai ją sudaro rėmas, ant kurio tvirtinamas automobilis, ir jėgos elementas, deformuotai detalei atstatyti.

Kėbulo lyginimas Vilniuje atliekamas moderniose dirbtuvėse. Nuo smulkiausių kėbulo remonto darbų iki pilno automobilių perdažymo ar geometrijos atstatymo po sudėtingų eismo įvykių. Visi darbai yra atliekami ypač kruopščiai ir tiksliai, pasitelkiant tiek modernią įrangą, tiek ir patyrusius specialistus.